Nieuws
Trots op 80, de kracht van een mooi verhaal

Op 23 september opende het woon- en zorgcentrum Weverbos officieel zijn deuren in aanwezigheid van Vlaams minister-president Kris Peeters. Aan die opening gaat echter een boeiend verhaal en een knappe fototentoonstelling vooraf.

Ik ben geen grote fan van rusthuizen maar Ronald De Buck, voorzitter van de WZC De Foyer, maakte me al snel duidelijk dat het ook anders kan. Vol passie vertelde hij me zijn visie op ‘ouder worden’, het leven van de bewoners in een modern zorgcentrum, de rol van het personeel, de impact van technologische vernieuwingen, enzovoort.

Toen ik hem voor het eerst ontmoette was de bouw van het nieuwe woon- en zorgcentrum Weverbos al volop aan de gang. Maar zo’n nieuw project heeft natuurlijk bewoners en gemotiveerde medewerkers nodig,  liefst vanaf dag één. En daarvoor heb je een campagne nodig.

Wat ons vooral bijbleef was de respectvolle benadering van de bewoners. Een ‘rusthuis’ dient niet om uit te bollen, maar om je actief leven verder te zetten. Meer nog: voor zover je geest en lichaam het toelaten zou zo’n zorgcentrum eigenlijk een nieuwe start kunnen betekenen. Je wordt immers omringd door een team van medewerkers, wat thuis veelal niet het geval is.

Aangezien niemand op een droge aankondiging van een nieuw stenen complex zit te wachten, leek het ons veel beter om de filosofie van de initiatiefnemers in de verf te zetten. Dit uitgangspunt leidde ons naar het concept ‘Trots op 80’. De fotografen Filip Claus, Tim Dirven, Jimmy Kets, Jonas Lampens en Bob Van Mol kregen de opdracht om op zoek te gaan naar tachtigplussers die fier door het leven gaan en, elk op hun manier, hun toekomst actief vorm geven.

Het resultaat was (en is) een hartverwarmende tentoonstelling met sprekende beelden. Elke foto lokt een verhaal uit, elk portret maakt de Paul Jambers in ons wakker: wie zijn ze, wat doen ze, waar komen ze vandaan ... ‘Trots op 80’ werd dan ook vlot door de media opgepikt, met o.m. uitgebreide reportages in De Morgen Magazine, De Standaard Magazine en de maandbladen Goed Gevoel en Psychologie.

De tentoonstelling in het nieuwe woon- en zorgcentrum Weverbos was een voltreffer en ook het fotoboek ging vlot van de hand. Op de dag van de officiële opening had het concept zijn nut al bewezen: Weverbos ging van start met 45 gemotiveerde medewerkers en is met z’n 110 bewoners al volzet.

De tentoonstelling is ondertussen afgelopen maar de foto’s blijven nog een tijdje hangen. Tot eind 2011 kan je ze nog bezichtigen in WZC Weverbos, Jan Van Aelbroecklaan 64 in Gentbrugge.
Medio januari 2012 verhuizen ze naar woonzorgcentrum Hof ter Veldeken, Flor Hofmanslaan 8 in Lebbeke.
Wie het fotoboek wil bestellen vindt alle practische info op www.weverbos.be.