Nieuws
Treinopoly is geen spelletje

Bij elke spoorstaking ventileren tal van mensen - waaronder natuurlijk een pak treinreizigers - hun ongenoegen. Aan zo’n staking gaat evenwel een veel breder en ingewikkeld verhaal vooraf dat zelden aan bod komt.
Daarom ontwikkelde Comm’sa in opdracht van ACOD Spoor en CGSP Cheminots Treinopoly-Trainopoly, een informatiecampagne over de ontspoorde besparingsplannen van de regering Michel 1.
Voor de spoorbonden is het duidelijk: het besparingsplan van de regering (Plan Galant) is niet bedoeld om de belangen van de reizigers te dienen of om de toekomst van de Belgische spoorwegen te verzekeren maar om de privatisering van het spoor voor te bereiden.
De strategie die de regering daarbij volgt is 1. besparen tot niets meer naar behoren functioneert en de mensen kwaad worden, en 2. een wig drijven tussen reizigers en spoorpersoneel door het conflict te verengen tot een discussie over looneisen en zgn. privileges.
Treinopoly-Trainopoly wil deze strategie ontrafelen, de impact van de geplande besparingen toelichten en de noodzaak van het verzet verduidelijken.
Benieuwd of het ons gelukt is ? Zie treinopoly.be