Nieuws
Mensen zijn geen afval

Dump ik ons ma dan ook in Panama ? Moeten wij dan te voet naar ons werk ? Waar zitten die fraudeurs ? ...

FAN (Financieel Actie Netwerk) is een uitgebreid netwerk van sociale bewegingen, vakbonden, NGO’s en sociale actiegroepen dat ijvert voor meer fiscale rechtvaardigheid.
Jaarlijks organiseert FAN in samenwerking met de franstalige zusterorganisatie RJF (Réseau pour la Justice Fiscale) Tax Justice Day, als reactie op de zgn. Tax Freedom Day die elk jaar gevierd wordt door het internationale belastingadviseurbedrijf Pricewaterhouse Coopers (PwC).
Voor PwC is Tax Freedom Day die dag in het jaar waarop je stopt met werken om je belastingen te betalen en je je eindelijk kan uitsloven voor je eigen portemonnee. Pure nonsens want iedereen werkt elke dag zowel voor zichzelf als voor de overheid. En voor de overheid werken (via het afdragen van noodzakelijke belastingen) is ook werken voor zichzelf want met die financiële middelen worden de collectieve voorzieningen en publieke diensten betaald.

Als internationale belastingadviseur heeft PwC er natuurlijk alle belang bij om het betalen van belastingen als een te vermijden onheil voor te stellen en het ontwijken ervan tot kunst te verheffen. Een kunst die het daglicht schuwt omdat anders te duidelijk zou blijken dat enkel de gewone mensen belastingen betalen, cfr. Luxleaks, Panama Papers, ...
Het jaarlijks verlies aan belastinginkomsten ten gevolge van de fiscale fraude in België wordt geschat op ongeveer 20 miljard euro. Dankzij de fiscale gunstmaatregelen kregen de duizend meest winstgevende bedrijven van België in 2013 een fiscale korting van 13 miljard euro.
Daarom pleit FAN voor de volledige opheffing van het bankgeheim, de invoering van een vermogensbelasting, een versterking van de belastingadministratie en het ongedaan maken van de talrijke fiscale gunstmaatregelen die zorgen dat de multinationale ondernemingen weinig tot geen belastingen betalen.

De campagne ‘Mensen zijn geen afval’ legt de vinger op de wonde door de opgelegde besparingen vanuit verschillende concrete invalshoeken te linken aan de mechanismen die de fiscale onrechtvaardigheid in stand houden. Voor de informatiecampagne werd voornamelijk gebruik gemaakt van de social media. Op Tax Justice Day zelf (9 juni 2016) werden in verschillende steden symbolische acties gehouden: de ramen van de grootbanken werden grondig gekuist om het gebrek aan financiële transparantie in de bankwereld aan te klagen.
Meer info over de visie en acties van FAN vind je op hun website en op hun Facebookpagina.